Tarieven

 

Gefinancierde rechtsbijstand

Als uw inkomen en vermogen daar aanleiding toe geeft, kan op basis van een toevoeging rechtsbijstand worden verleend. Of u daarvoor in aanmerking komt kunt u zien op de internetsite van de Raad voor Rechtsbijstand.

Wij werken ook op basis van High Trust, de belangrijkste basis voor samenwerking tussen Raad en rechtsbijstandverleners.

Rechtsbijstandverzekering

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, kijken wij graag met u mee of de desbetreffende verzekering recht geeft op rechtsbijstand door een advocaat. Voor de eventuele aanspraak op de verzekering is het belangrijk om dit bij het eerste gesprek aan de orde te stellen. We kunnen vervolgens aan de hand van de polisvoorwaarden bekijken of aanspraak kan worden gemaakt op de verzekering en zo ja onder welke voorwaarden.

Uurtarief

U betaalt (telkens) een voorschot en er wordt gedeclareerd op basis van een uurtarief dat in beginsel varieert tussen € 225,- en € 300,- afhankelijk van de specialisatie en ervaring van de advocaat.

Vast bedrag

U betaalt vooraf één vast bedrag dat alle werkzaamheden dekt. U heeft dan geen onzekerheid over de hoogte van het uiteindelijk verschuldigde honorarium.

Resultaat betaling

U spreekt met de advocaat een honorarium af voor een gunstig resultaat en een lager honorarium indien het resultaat mocht tegenvallen. Let wel: dit is geen “no cure, no pay”-afspraak