Bestuursrecht

Ook het bestuursrecht is veelomvattend. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat het bestuursrecht gaat over de rechtsregels zoals die gelden tussen de overheid en de burgers. Onze advocaten beschikken over de vereiste kennis en ervaring om u bij te staan op één van de volgende gebieden:

  • Sluiting woning / gebouw door burgemeester (art. 13b Opiumwet)
  • Intrekken exploitatievergunning
  • Verhalen kosten toepassing bestuursdwang (bijvoorbeeld vanwege ontmantelen hennepkwekerij)
  • Geschillen met bestuurlijke boetes
  • Uitkeringsfraude: intrekking, opschorting, verlaging en terugvordering uitkering (bijvoorbeeld: vanwege hennepteelt)
  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  • Besluiten RDW en CBR
  • Sociaal zekerheidsrecht (uitkeringen e.d.)
  • Klachten

Gespecialiseerde Advocaten

Mr. Joanna McKernan

Advocaat

Mr. Stef Bergmans

Advocaat