Expertises

 

Schoenmaker blijf bij je leest is het uitgangspunt van onze dienstverlening. Tegenwoordig is het recht zo uitgebreid, divers en complex dat het ondoenlijk is om op alle rechtsterreinen kwalitatief goede rechtsbijstand te kunnen verlenen. Wij nemen uitsluitend zaken in behandeling waarin wij beschikken over voldoende kennis en (proces)ervaring. Onder kennis wordt mede verstaan het up-to-date houden van kennis.

Zo kan het voorkomen dat we een zaak niet in behandeling nemen en u doorverwijzen naar een gespecialiseerd collega. Andersom komt dit ook geregeld voor. In voorkomende gevallen zoeken wij ook de samenwerking met (externe) deskundigen: denk bijvoorbeeld aan een accountant of forensisch deskundige.

Strafrecht

Civiel Recht

Bestuursrecht

Fiscaal Recht