Civiel recht

Het burgerlijk recht is veelomvattend. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat het burgerlijk recht gaat over de rechtsregels zoals die gelden tussen burgers en dus niet tussen de overheid en de burgers. Specifieke terreinen als verbintenissenrecht, personen- en familierecht, arbeidsrecht, huurrecht en consumentenrecht behoren daar toe. Onze advocaten beschikken over de vereiste kennis en ervaring om u bij te staan op één van de volgende gebieden:

Verbintenissenrecht

 • Onrechtmatige daad (waaronder geschillen met netbeheerder of energieleverancier)
 • Onverschuldigde betaling
 • Ongerechtvaardigde verrijking
 • Verzekeringszaken (afwijzing claim, beëindiging verzekering, terugvordering uitgekeerde gelden, plaatsing op een zwarte lijst)

Personen- en familierecht

 • Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, beëindiging geregistreerd partnerschap en beëindiging samenleving
 • Voorlopige voorzieningen die gelden tijdens de scheidingsprocedure over het gebruik van de woning, de toevertrouwing van de kinderen, omgangsregeling en alimentatie
 • Boedelverdelingen tussen partners na echtscheiding of na beëindiging van het geregistreerd partnerschap of de samenleving
 • Alimentatiezaken
 • Gezagsvoorzieningen en omgangsregelingen
 • Ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen
 • Erkenning en ontkenning vaderschap
 • Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap
 • Ontheffing en ontzetting van het ouderlijk gezag

Arbeidsrecht

 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst (ontslag op staande voet, de beëindigingovereenkomst, de UWV-procedure of de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter)
 • Kennelijk onredelijk ontslagprocedure
 • Concurrentiebeding
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Achterstallig loon

Huurrecht

 • De beëindiging van de huurovereenkomst
 • Ontruiming
 • Wanbetaling
 • Achterstallig onderhoud
 • Geschillen over de huurprijs van het gehuurde

Consumentenrecht

 • Algemene voorwaarden
 • Garantie
 • Conformiteit
 • Gebrekkige producten
 • Incasso
 • Colportage en koop via internet (koop op afstand)
 • Consumentengeschillen en procedures

Gespecialiseerde Advocaten

Mr. Aukje Bergmans-Jeurissen

Advocaat

Mr. Joanna McKernan

Advocaat