Mr. Stef Bergmans

Mr. Stef Bergmans studeerde aan de Universiteit Maastricht. Per 23 augustus 2007 is Stef beëdigd als advocaat.

In zijn afstudeerscriptie (die in boekvorm is uitgebracht in 2007) besteedde Stef aandacht aan de verschillende juridische gevolgen na een strafrechtelijk optreden. Samenwerkende overheden en private partijen zorgen ervoor dat de burger in kwestie te maken krijgt met een scala aan verschillende juridische procedures. Dat was in 2007 zo en – door het “succes” van deze aanpak – is dit alleen maar in actualiteit toegenomen.

Een (eenvoudige) drugszaak leidt vaker tot de volgende problemen:

 • Dagvaarding bij de Politierechter of meervoudige strafkamer;
 • Vordering tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel door het Openbaar Ministerie (de” Plukze-wetgeving”);
 • Aanslag inkomstenbelasting m.b.t. (vermeende) verdiensten door de Belastingdienst;
 • Opschorting, beëindiging, terugvordering uitkering door uitkeringsinstantie;
 • Sluiten van een (koop)woning op basis van art. 13b Opiumwet door de Burgemeester;
 • Intrekking zakelijke exploitatievergunning door de gemeente;
 • Weigering of intrekking verklaring omtrent gedrag (VOG) door Justis;
 • Beëindiging huurovereenkomst door verhuurder;
 • Navordering energiemaatschappij;
 • Afwijzing verzekeringsaanspraak door verzekeraar en/of beëindiging verzekering en plaatsing op zwarte lijst;
 • Beëindiging bankrelatie en opzegging hypotheek door de bank.

Alle hierboven beschreven juridische problemen kunnen voortkomen uit één strafrechtelijk optreden. Dit wordt ook wel een “integrale aanpak” genoemd. Voor de burger in kwestie ontstaat vaak een situatie waar door de bomen het bos niet meer wordt gezien. De strafzaak vormt vaak maar een klein deel van de juridische problemen die zich aandienen. In dit soort situaties is het belangrijk om een advocaat te hebben die de kennis en ervaring heeft om u op alle terreinen goed bij te staan. De verschillende procedures brengen weer verschillende rechten en plichten met zich mee. Als voorbeeld: in strafrecht bestaat zwijgrecht, in het fiscale recht de meewerkingsverplichting. De processtrategie in de ene procedure werkt vervolgens weer door in de andere.  Helicopterview is noodzakelijk.

In het verleden verzorgde Stef meermaals cursussen op het gebied van integrale aanpak.  Stef heeft uitgebreide ervaring en specialistische kennis op dit gebied.

Stef is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.

In zijn vrije tijd is Stef een fervent sporter. Met hardlopen neemt hij deel aan marathons. Verder speelt hij graag voetbal, tennis en padel. Stef houdt van (verre) reizen. Verder is hij liefhebber van autobiografische boeken.