Strafrecht 

De overheid stelt bepaalde ongewenste gedragingen bij wet strafbaar. Veel van die wetsbepalingen zijn opgenomen in het Wetboek van Strafrecht, maar ook in bijzondere wetten, zoals de Wegenverkeerswet, de Wet Wapens en Munitie of de Opiumwet. Jeugdigen en volwassenen kunnen in diverse hoedanigheden in aanraking komen met politie en justitie: bijvoorbeeld als verdachte, als slachtoffer of als getuige. Het is belangrijk dat u in een zo vroeg mogelijk stadium – vóór het verhoor bij de politie – contact opneemt met een specialist.

Onze advocaten beschikken over de vereiste kennis en ervaring om u bij te staan op één van de volgende gebieden:

 

 • Opiumwetdelicten (drugshandel, drugsproductie en drugsbezit etc.)
 • Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (de” Plukze-wetgeving”)
 • Witwassen
 • Deelname criminele organisatie
 • Geweldsdelicten (mishandeling, openlijke geweldpleging, bedreiging, vernieling etc.)
 • Levensdelicten (moord, doodslag, dood door schuld etc.)
 • Vermogensdelicten (diefstal, heling, verduistering etc.)
 • Zedendelicten (verkrachting, ontucht, mensenhandel etc.)
 • Fraudedelicten (oplichting, valsheid in geschrifte etc.)
 • Verboden wapenbezit (Wet Wapens en Munitie)
 • Wegenverkeerswetdelicten (rijden onder invloed, veroorzaken verkeersongeval, verlaten plaats ongeval, onverzekerd rijden, rijden zonder rijbewijs, joyriding etc.)
 • Strafrechtelijke schadevergoedingsprocedures
 • Strafrechtelijke beslagprocedures
 • Jeugdstrafrecht
 • Detentierecht
 • Psychiatrisch Patiëntenrecht
 • Slachtofferrecht

Gespecialiseerde Advocaten

Mr. Stef Bergmans

Advocaat