Mr. Phil Boonen

Mr. Phil Boonen heeft gestudeerd aan de Universiteit Maastricht (European Law School). Na zijn afstuderen, is hij enige tijd docent geweest aan diezelfde universiteit. Vanaf 23 november 2000 is hij werkzaam als advocaat in de volgende rechtsgebieden:

 

  • Strafrecht (en alle aanverwante zaken);
  • Slachtofferzaken (bijstaan slachtoffers misdrijven, voegen als benadeelde partij);
  • Jeugdrecht (jeugdstrafrecht, ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen);
  • Psychiatrisch patiëntenrecht (gedwongen opname);
  • Bestuursrecht (met name sluiting pand door burgemeester en VOG).

In 2017 heeft Phil de specialisatie rechtsbijstand aan slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven en zedendelicten gevolgd. Daarmee is hij een van de weinige gespecialiseerde slachtofferadvocaten in Nederland. Phil is ook medeoprichter van het slachtofferpiket Limburg. Slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven en zedenzaken krijgen via het piket snel een slachtofferadvocaat toegewezen.

Phil Boonen is lid van:

  • De (vereniging) Nederlandse Jeugdrecht Advocaten (VNJA);
  • Het (landelijk) Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS);
  • De (vereniging) van Psychiatrisch Patiëntenrecht Nederland (vPAN)

Naast zijn werk als advocaat is Phil ook docent bij de Beroepsopleiding Advocatuur en geeft hij cursussen aan advocaten op het gebied van het bijstaan van slachtoffers.

In zijn vrije tijd organiseert hij (muziek)evenementen en is hij fanatiek keeper bij VV Sittard. Phil is tevens raadslid bij de gemeente Sittard-Geleen.